ลงทะเบียนออนไลน์
   รายละเอียดหลักสูตร
   กำหนดการ
   วิทยากร
   ค่าลงทะเบียน
   สถานที่จัดหลักสูตร
   ติดต่อสอบถาม
   Brochure

Online Registration

หลักสูตร การประเมินผลกระทบจากงานวิจัย "RIA" รุ่นที่ 3


คำนำหน้า : นาย   นาง   นางสาว   ดร.   อื่นๆ   *
ชื่อ : * นามสกุล : *
อีเมล์ (ใช้เป็น User) : *
อีเมล์สำรอง :
 
เพศ : ชาย   หญิง   *
ความเชี่ยวชาญ : *
วุฒิการศึกษา : *
ตำแหน่งทางวิชาการ : *
ตำแหน่งงาน : *
ประเภทสถาบัน/หน่วยงาน : สถาบันอุดมศึกษา/มหาวิทยาลัย   หน่วยงาน/สถาบันอื่นๆ   *
สถาบันอุดมศึกษา/หน่วยงาน : *
คณะ/สำนักวิชา :
 
ชื่อสถานที่อยู่ : *
เลขที่ : *
ตำบล/แขวง : *
จังหวัด : *
อำเภอ/เขต : *
รหัสไปรษณีย์ : *
แฟกซ์ : *
โทรศัพท์ : Ext.
(พิมพ์ตัวเลขเรียงกันโดยไม่ต้องเว้นวรรค) *
โทรศัพท์มือถือ : *
(พิมพ์ตัวเลขเรียงกันโดยไม่ต้องเว้นวรรค)
 
 
ออกใบเสร็จในนาม :
รายละเอียดในการออกใบเสร็จ :
เหมือนกับที่อยู่ด้านบน(หรือโปรดระบุด้านล่าง) *
เลขที่ :
ตำบล/แขวง :
อำเภอ/เขต :
จังหวัด :
รหัสไปรษณีย์ :
แฟกซ์ :
โทรศัพท์ : Ext.
(พิมพ์ตัวเลขเรียงกันโดยไม่ต้องเว้นวรรค)
 
ชื่อผู้ประสานงาน :
โทรศัพท์/มือถือ :
อีเมล์ :
ประสบการณ์ด้านการประเมิน ของผู้สมัคร (ปี) :
ลักษณะงานประเมินที่ท่านเชี่ยวชาญ (เช่น งานโครงการ/แผนงาน/นโยบาย) :
การลงทะเบียน :
ภายในวันที่ 16/01/2017 (บาท)
ค่าลงทะเบียน (กรุณากดเลือก) 9,000
รวม (บาท) 0
 
รหัสยืนยัน :
Z5VSW * (สำหรับป้องกันการ Spam, ไม่ใช่รหัสผ่าน) .